Com pot el treballador/a accedir a la formació bonificada?

 En

Estar donat d’alta en el Règim General de Seguretat Social (autònoms no poden acollir-se a la bonificació, però sí el personal contractat per ells).

Últimas Publicaciones

Start typing and press Enter to search