Com el centre educatiu / psicològic pot acollir-se a la formació bonificada?

 En

El centre educatiu / psicològic ha d’estar donat d’alta en el Registre Mercantil durant tot el període del curs, estar al corrent amb els pagaments d’Hisenda i Seguretat Social, i tenir crèdit suficient per a utilitzar-lo en formació.

Últimas Publicaciones

Start typing and press Enter to search