Header_AtencionIntegrada_CAT
capçaleres_responsive_CAT

TDAH

Suggeriments

Suggeriments per a pares

 • Comenci per obtenir un diagnòstic per part de professionals especialitzats; que descarta altres possibles causes que poden provocar els mateixos símptomes que el TDAH.
 • Sol·licitar un tractament multimodal; on es valorarà la necessitat d’aplicar el tractament psicològic, escolar o educatiu i farmacològic.
 • El trastorn té caràcter crònic, el tractament persegueix aconseguir una bona adaptació social, acadèmica i familiar, el curs del TDAH és variable per tant es trobarà amb èpoques bones i amb altres molt dolentes; mai abandoni el tractament!
 • No pretendre solucionar tots els problemes diaris a la vegada, marqui un sol objectiu a aconseguir (com per exemple, que el nen es vesteixi sol pel matí).
 • Marqui objectius de conducta realistes, evitar comparar el que el nen és capaç de fer amb les possibilitats d’altres nens. Augmentar el grau de dificultat progressivament.
 • No centri les converses amb el nen/adolescent al voltant al seu comportament o els seus resultats acadèmics. El nen/adolescent necessita saber que vostè s’interessa per que fa i sent.
 • Assegurar-se de que l’escolta quan li parla, mirant-lo als ulls, amb molta proximitat física (a mig metre de distància).
 • Sempre mostrarà major interès en fer el que se li demana si obté reconeixement o algun privilegi a canvi del seu esforç.
 • Si utilitza el càstig més sovint que el premi corre el risc de que aquest perdi la seva eficàcia i hagi de recórrer a càstigs cada vegada més importants.
 • Evitar donar atenció a conductes negatives i fixar-se més en conductes positives. Millorar la relació familiar i evitar un excés de càstig.
 • Evitar conflictes programant activitats adequades a les seves possibilitats de control, per exemple amb un nen amb TDAH petit (fins a 12 anys) no és apropiat planificar un àpat de 2 hores en un restaurant o una tarda (de 4 hores) en un hipermercat. Segur que tindrà problemes!!
 • Ha d’afavorir per que l’ambient que envolta al nen sigui ordenat i organitzat respecte als horaris o rutina diària.
 • El nen amb TDAH requereix major supervisió de les tasques escolars, però quan aquest esta representant un conflicte entre pares i nens és aconsellable delegar-ho a un professional.
 • Mantenir entrevistes freqüents amb el tutor per valorar l’evolució del nen i buscar solucions als problemes que poden presentar-se.
 • Assistir a reunions de pares o a cursos per a pares, pot ser de gran ajuda, ja que es troba suport, comprensió i possibles solucions.

Suggeriments per a professors

 • La informació és el primer pas per a la comprensió i la formació.
 • El mestre/professor pot detectar nens/adolescents amb dificultats en atenció i autocontrol que requereixin ser avaluats, el diagnòstic en canvi l’estableix el professional de la salut. Cal animar als pares a aconseguir aquesta avaluació.
 • Previ permís dels pares posis en contacte amb el professional que ells han triat. Col·labori donant informació sobre el comportament del nen en l’aula.
 • El mestre/professor descriu el comportament i el rendiment acadèmic i el professional mèdic és qui decideix si aplicar o no psicofàrmacs.
 • Recordi que l’alumne amb TDAH no és un nen problemàtic sinó un nen amb problemes.
 • Procuri un ambient tranquil, ordenat i sense masses canvis (o si n’hi han: anticípils). L’estabilitat els ajuda.
 • Eviti etiquetes: “passota”, “gandul”… ja que poden ocasionar que l’alumne acabi assumint aquest rol.
 • Tingui present al nen amb TDAH per a realitzar treballs que suposin activitat motora: enviar a fer encàrrecs, repartir papers entre els companys, esborrar la pissarra…
 • Si es generen problemes de rebuig amb els companys o amics dediqui una petita xerrada, tranquil·lament, explicant-li quins sentiments poden tenir els altres enfront al seu comportament i parlin conjuntament de les possibles solucions. La qualitat de les relacions amb el companys és de gran importància per l’autoestima del nen/adolescent.
 • Els nens amb TDAH tenen molts aspectes positius: pensament ràpid, intuïció, sinceritat, creativitat, gran expressivitat afectiva, que han de ser potenciats i valorats.
 • No ridiculitzi a l’alumne enfront als seus companys.
 • La supervisió és una bona eina per ajudar al nen amb TDAH a seguir el ritme de l’aula.
_0004_PostgradoSobreTDAH
_0003_Ayuda deficit TDAH

Start typing and press Enter to search