Header_AtencionIntegrada_CAT
capçaleres_responsive_CAT

ATENCIÓ INTEGRAL

Diagnòstics clínics

L’esforç de la Fundació Adana es centra en oferir un servei especialitzat i integral, que acompanyi als afectats des del moment inicial del diagnòstic i que cobreixi les necessitats terapèutiques i personals que cada cas precisa.

organigramas_adana_cat

Per tal de centralitzar en la mateixa Fundació Adana aquesta intervenció integral i multimodal, s’ofereix un amplíssim ventall de recursos centrats en:

La detecció:

Sessió d’acollida gratuïta per un dels nostres professionals per tal d’orientar els pares o l’adult abans d’iniciar un procés diagnòstic o terapèutic.
Anàlisi del cas per part de l’equip clínic que conformen la Unitat
Assignació del terapeuta de referència més adequat per a cada cas.
Derivació a un lloc més adequat a les necessitats detectades en cas necessari.

La intervenció integral:

Abans d’iniciar la intervenció amb el nen/a, jove o adult es porta a terme una exploració diagnòstica (en el cas que no s’hagi realitzat amb anterioritat) per part de la nostra unitat clínica infanto-juvenil.
Un cop es coneix el diagnòstic els professionals de la unitat dissenyen un Pla Terapèutic, que pot incloure intervencions amb el nen/a o jove amb els pares i / o amb l’escola. (Coneix totes les activitats).

El seguiment del cas:

Per aconseguir el millor pronòstic es fa necessari un seguiment continuat de cada cas. L’equip de professionals de la unitat revisa l’evolució de cada un dels pacients, analitzant l’efectivitat dels tractaments.
Durant aquest procés s’ofereix un acompanyament i suport a les famílies, així com una revisió de les actuacions a la llar i al centre escolar.

_0000_Diagnósticos Clinicios
_0004_PostgradoSobreTDAH
_0003_Ayuda deficit TDAH

Start typing and press Enter to search