Header_AtencionIntegrada_CAT
capçaleres_responsive_CAT

TRASTORNS DE L’ESPECTRE DE L’AUTISME (TEA)

Diagnòstic

En tots els casos de TEA el diagnòstic es realitza a través de l’observació directa de les alteracions del comportament ja que no hi ha cap marcador biològic específic per a l’autisme.

El protocol indica que cal recollir la simptomatologia mitjançant l’observació directa del nen i una entrevista clínica amb els pares. S’aconsella també recollir una altra informació important des del seu entorn escolar i les habilitats entre iguals.

Els nens amb TEA poden presentar patologies associades com: diverses metabolopaties, intoxicacions, infeccions, epilèpsia, problemes motors, alteracions oculars i auditives, hiperactivitat, insomni, i altres. També s’ha observat l’associació d’altres trastorns de salut mental com el TDAH, el trastorn obsessiu compulsiu, l’ansietat, la depressió i altres trastorns de l’estat de l’ànim.

Des de Fundació Adana un grup de professionals, amb una formació específica i experiència en TEA, porta a terme el procés diagnòstic complet i ofereix plans terapèutics individualitzats a cada nen o jove. Cada pacient disposarà del seu professional de referència que l’acompanyarà durant tot el procés.

En la mateixa fundació les famílies disposen del tractament i dels recursos necessaris per dur-lo a terme, sempre acompanyats, assessorats i supervisats pel seu professional de referència.

* Informació extreta del DSM-5 i de la Guia de Pràctica Clínica per al Maneig de Pacients amb TEA en Atenció Primària. Pla de qualitat del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat i Política Social. Unitat de Tecnologia Sanitàries. Agència Laín Entralgo; 2009. Guies de Pràctica Clínica en el SNS: UETS Nº 2007 / 5-3

Accés a la guia completa:
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_462_Autismo_Lain_Entr_compl.pdf
Per saber més sobre el DSM-5: www.dsm5.org

Tractament que ofereix Fundació Adana als nens i joves amb TEA

És important que qualsevol intervenció dirigida a la millora del nen amb TEA estigui dirigida i coordinada per un professional que tingui experiència en el tractament de nens, joves o adults amb aquestes característiques. Els pares i professionals han de procurar per un desenvolupament saludable de la persona, prestant atenció no només als símptomes relacionats amb el TEA sinó també a la seva salut física i mental.
Des de Fundació Adana s’ofereix un tractament multidisciplinari i multimodal que pot incloure:

  • Assessorament i pautes a la família: el professional de referència  acompanya les famílies oferint-los pautes i eines encaminades a la millora de la simptomatologia i del clima familiar.
  • Reeducacions psicopedagògiques  per millorar el seu rendiment i adaptació escolar o laboral, de la mà de professionals experts i coordinats i supervisats pel professional de referència que coordina el tractament.
  • Grups d’habilitades comunicatives i de socialització: Treball en petits grups de nens i adolescents amb Trastorn de l’espectre de l’autisme per millorar les habilitats de comunicació i llenguatge, el maneig de les emocions i l’empatia, les interaccions socials positives i la resolució de conflictes.
  • Consulta i seguiment psiquiàtric: en cas necessari el nen és visitat per l’equip de psiquiatria de la fundació.
_0004_PostgradoSobreTDAH
_0003_Ayuda deficit TDAH

Start typing and press Enter to search