Header_AtencionIntegrada_CAT
capçaleres_responsive_CAT

TRASTORNS DE LA CONDUCTA

Definició

Molts nens presenten diàriament problemes de comportament amb els seus iguals (companys de classe, amics …) o amb els seus educadors (pares, mestres, monitors …). Molts d’aquests problemes són lleus o passatgers i fruit de situacions particulars que es donen diàriament a les llars o les escoles. Però quan aquestes dificultats, situacions o comportaments es donen amb una intenció clara, continuada i persistent per part de l’infant a no obeir, quan aquests problemes de conducta de agreugen, s’intensifiquen i apareixen diàriament és quan cal valorar l’aparició d’un trastorn directament relacionat amb la conducta antinormativa, com pot ser el Negativisme Desafiant o el Trastorn Disocial, en casos més greus.

En aquests casos és fonamental sol·licitar l’ajuda d’un especialista en salut mental (psicòleg clínic o psiquiatre) que serà essencial i necessari per al diagnòstic, el tractament i el bon pronòstic.

Principals Trastorns del Comportament

El Trastorn negativista desafiant

Es defineix com un patró recurrent de conducta negativista, desafiant, desobedient i hostil dirigit a les figures d’autoritat i que té una durada d’almenys 6 mesos i que es caracteritza, per tant, per un enfrontament continu amb els adults i amb totes aquelles persones que tinguin algun tret d’autoritat en especial dins de la família i de l’escola.
Sovint es dóna al costat d’un TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat). Els estudis assenyalen que entre un 40-60% de nens / adolescents amb TDAH tindran en algun moment de les seves vides un trastorn negativista desafiant afegit.

El Trastorn disocial o de la conducta

Es defineix per un patró de comportament persistent i repetitiu, on es violen els drets bàsics dels altres o importants normes socials, incloent a més comportaments agressius que causen dany físic, amenaces, crueltat, comportaments no agressius que causen pèrdues o danys a la propietat, fraus, robatoris i violacions greus de normes. Els estudis assenyalen que entre un 20-40% de nens / es amb TDAH patiran a més un Trastorn Disocial o de la Conducta.

_0004_PostgradoSobreTDAH
_0003_Ayuda deficit TDAH

Start typing and press Enter to search